Skip to main content
0

Privacy

 

Sistema-kopen.nl is een onderdeel van Gestrikt B.V.. Gestrikt B.V. (hierna Gestrikt) verkoopt producten en diensten aan particulieren, bedrijven en andere organisaties. Bij het uitvoeren van onze activiteiten verwerken we persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leest u om welke gegevens het gaat, hoe we daarmee omgaan en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Definities

Persoonsgegevens – dit zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon of diens identiteit. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adresgegevens en burgerservicenummer (BSN).

Verwerken – dit is het verrichten van handelingen met persoonsgegevens zoals registreren, verzamelen, delen, combineren en vernietigen.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u een product of dienst bij ons afneemt. De gegevens die we hiervoor verzamelen zijn uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Handelt u namens een bedrijf dan verzamelen we ook de bedrijfsnaam en -vorm, de adres- en contactgegevens, BTW-nummer, IBAN en inschrijvingsnummer KvK.

Uw naam- en adresgegevens hebben we nodig om het product dat u heeft gekocht naar u te kunnen verzenden. Uw telefoonnummer en emailadres hebben we nodig om u te kunnen informeren over de status van een zending of om contact met u te kunnen opnemen in geval van bijzonderheden. Verder hebben we deze en eventuele bedrijfsgegevens nodig voor het maken van een correcte factuur.

Indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven kunnen we uw adres- en contactgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Voorbeelden daarvan zijn het ontvangen van nieuwsbrieven en persoonlijke aanbiedingen.

Om u online optimaal van dienst te kunnen zijn verzamelen we, behalve uw persoonsgegevens, ook gegevens over uw bezoek aan onze website. Voorbeelden van de gegevens de we verzamelen zijn IP-adres, type apparaat dat u gebruikt, tijdstip waarop u onze website bezoekt, pagina’s die u heeft bekeken, gebruikte zoekwoorden en gegevens verwerkt in cookies. We gebruiken deze gegevens om de content van onze website aan te passen aan uw behoeften en het apparaat dat u gebruikt. Daardoor kunt u onder alle omstandigheden genieten van de hoogst mogelijke service.

Met welke derde partijen worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uitsluitend indien nodig delen we uw persoonsgegevens met dienstverleners die een rol spelen bij het verzenden van uw bestelling of het uitvoeren van uw opdracht. Voorbeelden van dergelijke dienstverleners zijn transportbedrijven, pakketbezorgers, bewaarlocaties, IT-bedrijven en accountants. Indien we daartoe wettelijk zijn verplicht delen we uw persoonsgegevens ook met overheidsinstanties zoals de Belastingdienst. Met al deze partijen maken we duidelijk afspraken over wat ze met de gegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Hoe zorgen we voor de veiligheid van uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken worden uitsluitend digitaal bewaard. De in- en externe systemen waarop deze gegevens worden bewaard zijn beveiligd door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden en alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers. Om er voor te zorgen dat er géén gegevens verloren gaan maken we regelmatig backups.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Gestrikt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn bewaard. Gestrikt houdt zich daarbij in ieder geval aan de termijnen die wettelijk zijn vastgelegd. Indien u ons toestemming heeft gegevens voor het zenden van nieuwsbrieven en persoonlijke aanbiedingen dan bewaren we de daarvoor benodigde persoonsgegevens niet langer dan dat u van deze service gebruik maakt.

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

Recht van inzage – u heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van u hebben bewaard. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan uw verzoek naar contact@gestrikt.nl

Recht op rectificatie – indien de persoonsgegevens die we van u hebben bewaard onjuist zijn dan heeft u het recht om deze te laten corrigeren. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan uw verzoek naar contact@gestrikt.nl

Recht op vergetelheid – in bepaalde gevallen heeft u het recht om door Gestrikt te worden ‘vergeten’. Bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn bewaard of wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden bewaard. Wilt u van dit recht gebruik maken, stuur dan uw verzoek naar contact@gestrikt.nl. Het kan voorkomen dat we uw verzoeken niet kunnen honoreren. Bijvoorbeeld wanneer we wettelijk zijn verplicht om uw persoonsgegevens of delen daarvan te bewaren.

Klachten.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gestrikt, neemt u dan contact met ons op via contact@gestrikt.nl. Het is ook mogelijk om een melding te doen op de website www.autoriteitpersoongegevens.nl

Over deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring in voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2023. Wij monitoren constant de actuele en relevante wet- en regelgeving. Indien nodig wordt deze verklaring daaraan aangepast.